เกี่ยวกับเรา

บริษัท ยานาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด

                 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท Pneumatic Tools, Hand Tools และ Abrasive Products จากประเทศชั้นนำ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และยุโรป ดำเนินกิจการมาตั้งแต่ มกราคม 2558 นับเป็นระยะเวลาหลายปี ที่เราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่องในกลุ่มอุตสาหรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเลคทรอนิค อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ และอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ฯลฯ

                 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ตะหนักถึงความสำคัญของคุณภาพสินค้าและการให้บริการที่มีคุณภาพ โดยกำหนดมาตรฐานสินค้าและการบริการให้แก่ลูกค้า โดยเริ่มตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ ด้วยการคัดสรรสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกภาคอุตสาหกรรม พร้อมทั้งพัฒนาคุณภาพในราคาที่สมเหตุสมผล บนนโยบายที่ว่า "ความคุ้มค่า บนมาตรฐานสูงสุด" เพราะเราเชื่อว่าอุตสาหกรรมการผลิตในปัจจุจันต้องการทั้งสินค้าคุณภาพและราคาที่สมเหตุสมผล ดีงนั้นลูกค้าจึงมั่นใจได้ทั้งในด้านคุณภาพสินค้าและราคา


16 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 165 ครั้ง